Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Katalog Usług

KATALOG USŁUG

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Telefoniczna Konsultacja Prawna
350 zł opłata jednorazowa
Telefoniczna Konsultacja Prawna przeprowadzana przez specjalistę prawa zabezpieczenia społecznego, bez limitu czasu prowadzenia rozmowy, do wyczerpania tematu.
Zamów usługę
Weryfikacja akt sprawy
450 zł opłata jednorazowa
Wykonanie fotokopii aktu emerytalnego w ZUS oraz analiza poprawności naliczenia świadczenia emerytalnego. Usługa obejmuje również poszukiwanie dokumentacji do 3 zakładów pracy.
Karta usługi
Poszukiwanie dokumentacji
123 zł za zakład pracy
Ustalenie archiwów lub przechowawców dokumentacji płacowej i osobowej. Pozyskanie dokumentacji do emerytury lub renty celem złożenia wniosku o ustalenie prawa lub jego przeliczenia.
Karta usługi
Emerytura górnicza
Ustalenie prawa do emerytury górniczej na podstawie art.50a lub art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Karta usługi
Emerytura ze szczególnych warunków pracy
Ustalenie prawa do emerytury z pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
Karta usługi
Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy
Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem w pracy lub w drodze do pracy.
Karta usługi
Emerytura pomostowa
Ustalenie prawa do emerytury pomostowej na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych.
Karta usługi
Renta z tytułu niezdolności do pracy na ogólny stan zdrowia
Ustalenie prawa do renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy.

Karta usługi
Renta rodzinna po emerycie, renciście lub ubezpieczonym
Ustalenie prawa do renty rodzinnej po zmarłym emerycie, renciście lub ubezpieczonym (rodzicu.
Karta usługi
Emerytura z wieku powszechnego
Ustalenie prawa do emerytury z wieku powszechnego na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
Karta usługi
Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową
Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową.

Karta usługi
Przeliczenie kapitału początkowego
Przeliczenie kapitału początkowego dla emerytur w rozumieniu tzw. nowych zasad (emerytury kapitałowe).


Karta usługi
Przeliczenie części socjalnej emerytury
Przeliczenie części socjalnej (24% kwoty bazowej) dla emerytów górniczych, którzy nabyli prawo do emerytury górniczej przed 50 rokiem życia oraz byli aktywni zawodowo po przyznaniu świadczenia.
Karta usługi
Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych
Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych dla emerytur górniczych oraz osób urodzonych przed 01.01.1949 r.

Karta usługi
Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Doliczenie do kapitału początkowego rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Karta usługi
Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury
Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury dla emerytur w rozumieniu starych zasad (dla emerytur górniczych oraz osób urodzonych przed 01.01.1949 r.).
Karta usługi
Pełnienie funkcji pełnomocnika przed ZUS
Pełnienie funkcji pełnomocnika przed ZUS celem złożenia dokumentów, obsługi świadczenia emerytalnego lub rentowego, pełnomocnika do doręczeń.
Karta usługi
Ustalenie układu ratalnego
Reprezentacja przed ZUS celem rozłożenia zadłużenia na raty.

Karta usługi
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
Reprezentacja w sprawach o zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
Karta usługi

Usługi dodatkowe

Telefoniczna Konsultacja Prawna

Przed zleceniem sprawy w prowadzenie możesz rozważyć zakup Telefonicznej Konsultacji Prawnej

Weryfikacja akt sprawy

Przed przyjęciem sprawy w prowadzenie, w każdym przypadku, przeprowadzamy weryfikację akt sprawy, która polega na pozyskaniu oraz zweryfikowaniu materiału dowodowego.

Poszukiwanie dokumentacji

Ustalenie archiwów lub przechowawców dokumentacji płacowej i osobowej. Pozyskanie dokumentacji do emerytury lub renty celem złożenia wniosku o ustalenie prawa lub jego przeliczenia.

Pierwszy krok skieruj do sekretariatu

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Każdą sprawę rozpoczynamy od weryfikacji akt sprawy. Jeżeli nie widzisz usługi, która odpowiada Twoim oczekiwaniom, skontaktuj się z Sekretariatem.