Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Forma przeliczenia świadczenia emerytalnego poprzez doliczenie okresów składkowych / nieskładkowych polega na uwzględnieniu dotychczas nieuwzględnionych albo błędnie przypisanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych okresów zatrudnienia do ogólnego stażu pracy.

Przeliczenie emerytury poprzez doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych dotyczy wyłącznie świadczeniobiorców pobierających emerytury z tzw. systemu starych zasad, w tym obecnie ustalanych emerytur górniczych.

W przypadku, gdy jesteś emerytem górniczym powinieneś szczególnie zwrócić uwagę na swoją kartę przebiegu zatrudnienia, którą Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien doręczyć Ci wraz z decyzją o przyznaniu lub przeliczeniu emerytury. Dopiero szczegółowe przeanalizowanie karty przebiegu zatrudnienia pozwoli ocenić prawidłowość naliczenia świadczenia emerytalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego doliczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.