Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Emerytura górnicza

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie emerytalne, do którego prawo mają osoby bez względu na wiek (przed 50 rokiem życia), które identyfikują się okresem pracy górniczej w wymiarze co najmniej 25 lat (czysta praca pod ziemią). Prawo to może zostać również przyznane dla osób po 50 lub 55 roku życia, które identyfikują się okresem pracy górniczej w wymiarze co najmniej 25 lat, z uwzględnieniem pracy w wymiarze półtorakrotnym (dniówki z przelicznikiem 1,8). Oznacza to, że po 50 roku życia, dniówki przepracowane w wymiarze półtorakrotnym wliczają się zarówno co do wysokości świadczenia, jak pozwalają przyśpieszyć przyznanie świadczenia emerytalnego.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do emerytury górniczej.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 50a, art. 50e ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.