Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Emerytura z wieku powszechnego

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie emerytalne, do którego prawo mają wszystkie osoby, które odprowadziły na podstawie przepisów prawa polskiego składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Emerytura przyznawana jest dla kobiet w wieku 60 lat oraz mężczyzn w wieku 65 lat. Świadczenie to składa się z kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) odprowadzonych od 01.01.1999 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do emerytury z wieku powszechnego. 

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie do 31.12.1998 r. oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia za ten czas, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.