Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Emerytura ze szczególnych warunków pracy

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie emerytalne, do którego prawo mają osoby urodzone po 01.01.1948 r., które identyfikują się pracą w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w odpowiednim wymiarze, w zależności od charakteru i rodzaju świadczonej pracy (zazwyczaj 15 lat) oraz na dzień 01.01.1999 r. posiadają okres składkowy oraz nieskładkowy w wymiarze co najmniej 25 lat.

Emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przysługuje w wieku wcześniejszym, niż wiek powszechny, który wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do emerytury z pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.