Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Usługa polegająca na przeliczeniu świadczenia emerytalnego ustalonego w rozumieniu tzw. starych zasad. Dotyczy to świadczeniobiorców, którzy urodzili się przed 01.01.1949 r. oraz emerytów górniczych.

Usługa polega na ustaleniu nowej podstawy wymiaru świadczenia emerytalnego oraz ustalenia wyższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru poprzez wykazanie wyższych zarobków z okresów przewidzianych w ustawie (10 kolejnych lat kalendarzowych albo 20 lat kalendarzowych wybranych z pełnego okresu zatrudnienia).

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego przeliczenia podstawy wymiaru emerytury.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie od wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia za ten czas, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 15, art. 111 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.