Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Świadczenie rentowe w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy przysługuje ubezpieczonemu, bez względu na jego wiek, który stał się niezdolny do pracy oraz posiada protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który wystawia pracodawca.

Renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy może być pobierania w zbiegu z emeryturą wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku stosuje się zasadę, że:

  1. pobiera się pełną emeryturę i połowę renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy
  2. pobiera się pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy i połowę emerytury;

– w zależności, który wariant jest korzystniejszy dla świadczeniobiorcy.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego ustalenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z chorobą zawodową. 

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Nadto będziemy wymagać dostarczenia:

  1. wypełnionego przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę, wywiadu zawodowego na formularzu OL-9 (dokument ważny jest 30 dni od dnia jego wypisania);
  2. protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, albo pełnomocnictwo do reprezentowania Twoich interesów przed pracodawcą.
Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?
  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  2. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych
PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.