Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Weryfikacja akt sprawy

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Weryfikacja akt sprawy polega na pozyskaniu dokumentacji będącej w posiadaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oceny dodatkowego materiału dowodowego będącego w posiadaniu Klienta oraz pozyskaniu dokumentów od pracodawców, archiwów lub przechowawców akt. Weryfikacja akt sprawy zakończy się spotkaniem lub przeprowadzeniem telefonicznej konsultacji prawnej celem przekazania informacji o stanie sprawy.

Przeprowadzenie weryfikacji akt sprawy pozwoli Ci uzyskać informacje o możliwości dalszego prowadzenia sprawy oraz sposobie jej załatwienia.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Twoich interesów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz archiwami lub przechowawcami akt.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie u wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Weryfikacja akt sprawy trwa do 30 dni od dnia udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania przed archiwami lub przechowawcami akt.

W przypadku konieczności pozyskania dokumentacji uzależnieni jednak będziemy od terminów dostarczenia dokumentów od archiwów lub przechowawców akt.

Opłaty dodatkowe

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem.

W przypadku, udzielenia pełnomocnictw korespondencyjnie
123 zł opłata dodatkowa
Do kosztu weryfikacji akt sprawy zostanie naliczona dodatkowa opłata w przypadku, gdy pełnomocnictwa zostaną udzielone korespondencyjnie lub bez zakupienia telefonicznej konsultacji prawnej albo porady prawnej w siedzibie Kancelarii.
Weryfikacji akt sprawy w terminie krótszym niż 30 dni
300 zł opłata dodatkowa
Do kosztu weryfikacji akt sprawy zostanie naliczona dodatkowa opłata, jeśli będziesz wymagał przeprowadzenia jej w terminie krótszym niż 30 dni.


W przypadku, gdy wcześniej złożyłeś odwołanie od decyzji ZUS
500 zł opłata dodatkowa
Do kosztu weryfikacji akt sprawy zostanie naliczona dodatkowa opłata w związku z koniecznością wykonania dodatkowych fotokopii w sądzie.


PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem.