Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
Back

Przeliczenie Emerytury na Podstawie art. 110a Ustawy o Emeryturach i Rentach z FUS

Mimo uchylenia przez rząd przepisów w zakresie przeliczania świadczeń emerytalnych na podstawie art. 110 oraz art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do spraw wszczętych przed uchyleniem przepisów stosuje się przepisy dotychczasowe. W ten sposób, jeszcze przez wiele miesięcy będziemy prowadzić i przeliczać świadczenia emerytalne Klientom, którzy powierzyli nam swoje sprawy w prowadzenie.

Przeliczenie emerytury górniczej art. 110a ustawy emerytalnej

Ostatecznie, na skutek bardzo długiego postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego przez Kancelarię Szczodry udało się wyegzekwować przeliczenie emerytury górniczej. W ten sposób Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił świadczeniobiorcy wyrównanie za błędnie wydaną decyzję w wysokości 220.811,67 (dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset jedenaście złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) złotych brutto. Jednocześnie organ rentowy zobowiązany został do przeliczenia emerytury, a w konsekwencji ponownego ustalenia jej wysokości. Oznacza to, że oprócz wyrównania, świadczeniobiorca będzie każdego miesiąca pobierał zdecydowanie wyższe świadczenie, aniżeli przed dokonaniem przeliczenia.

Środki finansowe znajdują się już na rachunku bankowym świadczeniobiorcy. Świadczeniobiorcy życzymy 200 lat życia!

przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
przeliczenie emerytury na podstawie art. 110a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Szybki kontakt z Kancelaria Szczodry

W przypadku dodatkowych pytań możesz nawiązać szybki i bezpośredni kontakt z sekretariatem Kancelarii Szczodry. Zostaw wiadomość, aby uzyskać dodatkowe informacje – odpowiedź na Twoje pytania, prośbę o kontakt telefoniczny albo uzyskaj informacje o sposobie przyjęcia sprawy w prowadzenie.

    Denis Szczodry
    Denis Szczodry
    https://kancelariaszczodry.pl
    Denis Szczodry - specjalista prawa zabezpieczenia społecznego z wieloletnim doświadczeniem w ustalaniu i przeliczaniu emerytur oraz rent, skutecznie reprezentuje klientów przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Moja praktyka zawodowa koncentruje się na pomocy klientom w zrozumieniu złożonych procedurach emerytalnych, oferując wsparcie w uzyskiwaniu należnych świadczeń. W szczególności wychodzę naprzeciw nagannym praktykom stosowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazując celowe działanie w zaniżaniu świadczeń lub wydawaniu przez ten organ decyzji odmawiających prawa do emerytur w wieku niższym niż wiek powszechny.