Pytania? Pozostańmy w kontakcie.
InterLaw Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 44a, 44-100 Gliwice
biuro@kancelariaszczodry.pl
Telefon: +48 532 198 504
Work Inquiries
work@ohio.clbthemes.com
Ph: +1.831.306.6725
KARTA USŁUGI

Rekompensata za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Prawo Zabezpieczenia Społecznego

Usługa polegająca na przeliczeniu emerytury poprzez przeliczenie części socjalnej świadczenia (24% kwoty bazowej) dla emerytów pobierających emeryturę górniczą bez względu na wiek (emerytura ustalona przed 50 rokiem życia).

Usługa polega faktycznie na ustaleniu drugiego w kolejności świadczenia, emerytury górniczej ze względu na wiek z przeliczoną częścią socjalną emerytury.

INFORMACJE DODATKOWE

Czego będziemy wymagać, aby przyjąć zlecenie?

Usługa wymaga wcześniejszego przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy: wykonania fotokopii akt będących w posiadaniu ZUS, przeanalizowania dokumentacji Klienta (niebędącej w posiadaniu ZUS), pozyskania brakującej dokumentacji z archiwów lub przechowawców akt oraz udzielenia informacji zwrotnej w zakresie możliwości prowadzenia sprawy do skutecznego przeliczenia kapitału początkowego.

Jakie dokumenty powinieneś przygotować?

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie od wszystkich pracodawców oraz dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego wynagrodzenia za ten czas, które nie zostały przedłożone przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Jaki będzie termin załatwienia sprawy?

Postępowanie przed ZUS będzie trwało (orientacyjnie) od 25 do 45 dni – termin ten może zostać jednak wydłużony do czasu wyjaśnienia ostatniej wątpliwości powziętej przez organ rentowy. Postępowanie sądowe będzie trwało (orientacyjnie) od 6 do 12 miesięcy w przypadku postępowania przed sądem I instancji oraz od 6 do 24 miesięcy przed sądem II instancji.

Jaka jest podstawa prawna przyznania prawa do emerytury?

art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

PIERWSZY KROK SKIERUJ DO SEKRETARIATU

Zleć sprawę lub uzyskaj dodatkowe informacje.

Uzyskaj dodatkowe informacje o usłudze poprzez bezpłatny kontakt z Sekretariatem. Pamiętaj, że przed przyjęciem sprawy w prowadzenie wymagamy przeprowadzenia weryfikacji akt sprawy.